Mixed media Art Stamp

Návod na použitie:

  1. Maľovaný povrch musí byť čistý, odmastený a suchý.
  2. Odoberte primerané množstvo farby a naneste ho na rovný povrch (napr. papierový tanier). Farbu rovnomerne rozotrite pomocou penového valca. Použite radšej menej farby, aby sa ňou neupchali jemné medzery v motíve pečiatky.
  3. Namočte pečiatku do farby a skontrolujte, že je farbou pokrytý celý motív. Farbu môžete na pečiatke upraviť penovým valcom.
  4. Nafarbenú pečiatku zľahka a rovnomerne pritlačte na vybraný povrch a pritláčajte cca 10 – 15 sekúnd. Prvý obtlačok si najprv vyskúšajte na skúšobnom povrchu a potom znovu namočte pečiatku do farby.
  5. Pokiaľ chcete, aby mali obtlačky pečiatky rovnakú intenzitu farby, po každom obtlačku naneste farbu na pečiatku znovu.
  6. Ihneď po použití farbu z pečiatky vymyte, aby na nej nezaschla. Pečiatku vypláchnite vo vlažnej vode, prípadne ju nechajte chvíľu namočenú a nakoniec z nej vodu opatrne vytlačte.